Choď na obsah Choď na menu
 


5.stretnutie Sokolov na Javorine 15.9.2012

 
 

javorina1.jpg

javorina2.jpg

 

 

Stretnutie sokolov na Veľkej Javorine.

 

      Členovia telocvičných jednôt z Považskej sokolskej župy Milana Rastislava Štefánika sa každoročne tešia na septembrové stretnutia na Veľkej Javorine so sestrami a bratmi z blízkych moravských sokolských jednôt. Organizátorom podujatia je Telocvičná jednota Sokol Uherský Brod v spolupráci s Považskou sokolskou župou M.R.Š. v Trenčíne. Tohto ročné stretnutie, na základe predloženého projektu, podporilo finančnou dotáciou aj mesto Trenčín.

       V sobotu 15.9.2012 po piaty krát si vykročili sokoli v ústrety z oboch strán pohraničného horstva po turistických chodníčkoch, a ktorí si netrúfali na horský výstup, vyviezli sa autobusom ku Holubyho chate. Odtiaľ už spoločne vystupovali na vrchol Veľkej Javoriny ku historickému pamätníku bratstva Čechov a Slovákov. Vtedy sa ponúkol fascinujúci pohľad na pestrý zástup týchto pochodujúcich sokolov po hrebeni s vlajúcimi sokolskými a štátnymi zástavami a za nimi v pozadí na horizonte svietila len modrá obloha ožiarená slnkom. Scenéria prírody obdarila ľudí svojou krásou aj na vrchole, tu ich zas uchvacovala prekrásnym výhľadom na slovenské i moravské končiny.

 

      Vo veľkom polkruhu okolo mohyly bratstva rozostavení stošesťdesiati sokoli zaspievali v slávnostnej atmosfére štátne hymny, slovenskú a českú. Prítomných privítal brat starosta Telocvičnej jednoty Sokol Uherský Brod Jiří Krejčířík, so srdečným prejavom sa prihovorila sestra starostka Považskej sokolskej župy M.R.Š. v Trenčíne Oľga Samáková a vystúpili i ďalší účastníci. Rečníci vyjadrovali radosť zo stretnutia, zo spoločných zážitkov  na XV. Všesokolskom zlete v Prahe, pripomenuli stopäťdesiate výročie od založenia Sokola aj vieru, že puto vzájomnej pospolitosti si budú naďalej udržiavať.

 

      Pravá sokolská atmosféra sa vytvorila počas posedenia na lavičkách pri Holubyho chate, k čomu prispela s vynikajúcim hudobným vystúpením skupina brata Ľuboša Šišovského z Telocvičnej jednoty Sokol Trenčianske Stankovce. Individuálne rozhovory prerástli do spoločného spevu slovenských, moravských a českých pesničiek, tanečníci neodolali ich rezkým tónom a veselo sa pri nich pozvŕtali. Veru ťažko sa potom lúčili.

 

      Nakoniec sa sokolská spoločnosť rozchádzala od srdcu milej hraničnej hory Veľkej Javoriny opäť na dve strany. Rovnako cítili, že ich navzájom spája blízka kultúra, podobný spôsob života a krásne sokolské myšlienky. Veď stopäťdesiatročná história Sokola a odkaz od rodičov a predkov udržiavať bratské spolunažívanie v sokolskej rodine ich k tomu zaväzuje.

 

                                                                            Ľubica Naďovičová

                                                                starostka TJ Sokol Trenč. Stankovce

 

 

 

 

p9150420.jpg