Choď na obsah Choď na menu
 


ČO predchádzalo prípravám na XV.všesokolský zlet Praha 2012

23. 6. 2012

Čo predchádzalo príprave na XV. Všesokolský zlet Praha 2012

      Začiatkom roka 2011 sme ako župa dostali pozvanie od Českej obce sokolskej /ČOS/ zúčastniť sa v dňoch 1.7. – 7.7. 2012 v hlavnom meste Praha XV. všesokolského zletu. Zároveň nám bol predložený aj rozpis cvičných zrazov skladieb. Tomuto predchádzali v roku 2010,v mesiaci december v Prahe ukážky skladieb aj predpísaných úborov na jednotlivé skladby, ktoré budú zaradené ako hromadné vystúpenia. Na tieto ukážky boli pozvaní všetci zástupcovia, ktorí sú členmi Svetového zväzu sokolstva. So súhlasom Sokola na Slovensku /SnS/ sa zúčastnili náčelníčka SnS Mgr. Emília Fialová a starostka Považskej sokolskej župy Oľga Samáková. Jednou z dominánt týždňového zletového programu je tradičné vystúpenie cvičencov v hromadných skladbách. V doterajšej zletovej histórii prijali vždy aktívnu účasť aj Sokoli zo Slovenska, zo začiatku v integrovaných skladbách s českými sokolmi, neskôr s vlastnými skladbami slovenských autoriek.

      V septembri 2011 sa dala do pohybu zletová štafeta, ktorá takto symbolicky odštartovala oslavy 150. výročia vzniku organizovanej telesnej výchovy SOKOLA. Na Slovensku sa dala do pohybu štafeta 17.9.2011 na Javorine a pri kameni bratstva Považská sokolská župa M.R.Štefánika /ďalej len PSŽ M.R.Š/ z Trenčína odovzdala štafetu župe Komenského ČOS. Bratislavská sokolská župa T.G.Masaryka z Bratislavy odovzdala štafetu v Hodoníne župe Slováckej ./Vyhotovenie šerpy k štafete si dali vyhotoviť župy na vlastné náklady. Do 25.9.2011 tak všetky štafetové kolíky skoro naraz dorazili na nádvorie Tyršovho domu v Prahe. Zletovej štafety sa zúčastnilo 41 žúp a sedem štafiet dorazilo do Tyršovho domu zo zahraničia - 2xNemecko, 2xSlovensko, Rakúsko, Švajčiarsko, USA/ uložené sú vo vitrínach pri vchode do Tyršovho domu/.